Gymnázium

Koncem března t.r. navštívilo naši školu šest studentů z Nižního Novgorodu, kteří jsou na měsíční stáži na Ostravské univerzitě. Naši studenti se v hodině ruštiny od nich dověděli spoustu zajímavostí. V hodině se ale nemluvilo pořád jen rusky, zazněla i čeština, neboť Rusové, kteří se „doma“ věnují bohemistice, se snažili občas mluvit česky.

Hovořili o plánech do budoucna, o svém příštím povolání, Rusové chválili českou kuchyni, např. svíčkovou, guláš, smažený sýr a samozřejmě také pivo. Celou třídu pobavilo, když padla otázka, zda se ruským dívkám líbí čeští kluci.

Pro naše studenty to byla zajímavá zkušenost, poslechli si rodilé mluvčí, seznámili se s jejich názory na naši kulturu, na naši „malou“ zemi, na Ostravu, kterou ruští studenti považují za malé město, neboť Nižní Novgorod má více než milion obyvatel a je čtvrtým největším městem v Rusku. Naši studenti si ověřili v praxi potřebnost učení se cizímu jazyku a zkusili, jaké to je mluvit rusky s mladými Rusy.

Tibet

Ve čtvrtek 8. března se na našem gymnáziu konala beseda s horolezcem Leopoldem Sulovským, který pokořil několik osmitisícových vrcholů a také nejvyšší horu světa. Setkání moderoval Tomáš Matlenga. Akce se konala v rámci programu, který je součástí měsíc trvajícího festivalu ProTibet. Nutno říct, že účast byla hojná.

Pan Ing. Sulovský nám pustil čtyři filmy, po každém z nich následovala bohatá série dotazů. Dostalo se na kouření ve značných nadmořských výškách, na vybavení, na jídlo, ale i spodní prádlo a další. Jak se první Čech, který stanul na vrcholu Mount Everestu, připravuje na expedice? „Každý to má jinak. Já jezdím na horském kole a teď, v rámci „túry“, na kterou se chystám, budu chodit na Lysou. V přípravě mi pomáhalo i únorové počasí, které se přibližovalo teplotám, podobným těm ve vysokohorských oblastech,“ odpovídá na moji otázku.

Jeho zážitky ve mně vzbuzovaly obdiv, leze se opravdu v extrémních podmínkách a možná právě tehdy člověk pozná jaký skutečně sám je a jací jsou vlastně jeho kamarádi, s nimiž se do nejvyšších hor světa vydá. Zajímavé pro mne bylo i zjištění, že zdolání vrcholu K2 je mnohem těžší, než výstup na nejvyšší horu světa Everest. Kádvojka je totiž strmější a podmínky pro výstup jsou tudíž ztíženější.

Pan Sulovský připravuje další zajímavé projekty a už 30.března například odlétá na novou expedici. Nemůžeme udělat nic jiného, než mu popřát hodně štěstí.

Maturita

„Dostáli jste školnímu sloganu, zastavili jste se na gymnáziu na pár let a teď leťte, přeji Vám v životě vždy jen hladký let a pokud se vyskytnou nějaké turbulence, dobře je zvládněte“.  Ve středu 6.června 2012, v obřadní síni , za přítomnosti našich rodičů, učitelů a dalších hostů.

Já jsem dostala důvěru svých spolužáků a rozloučila jsem se se školou za všechny absolventy.

„Vážená paní ředitelko, profesorský sbore, dámy a pánové, milí rodičové, přátelé a kamarádi!

Já a mí spolužáci jsme nesmírně rádi, že zde můžeme být právě dnes. Každý z nás měl cíl, úspěšně vykonat maturitní zkoušku a tohoto cíle jsme dosáhli. Musím říct, že jsem opravdu na nás pyšná, že zde stojíme v tak hojném počtu, usměvaví a šťastní. Proto bych chtěla jménem třídy 6.A poděkovat paní ředitelce , že nám umožnila studovat na tomto gymnáziu. Velké díky patří našemu úžasnému třídnímu, panu profesorovi , kterému bychom rádi poděkovali za obrovskou podporu a pevné nervy, které ho doprovázely během celého školního roku. A jako poděkování bychom mu rádi předali malý dáreček:-)

Naše poděkování patří v neposlední řadě profesorskému sboru, pomocí kterého jsme došli až sem. Třída 6.A děkuje svým rodičům a přátelům za důvěru i podporu, která byla pro nás tak důležitá. Ale musím říct, že bychom měli děkovat i sami sobě. Měli jsme cíl a zdárně jsme jej dosáhli.

 

Sponzoři stránky: Ubytování Jeseníky | Výroba dveří | Levné hračky | Bruder hračky | Satelitní technika

Jsme první školou v moravskoslezském regionu a od června 2011 nositeli titulu „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“.

Víme, jak právě zde v Ostravě je nezbytně nutné reagovat na stále vzrůstající počet dětí s alergickým onemocněním a astmatem. Během výuky se objevují v řadě škol velmi vážné, až život ohrožující situace.Naši učitelé jsou na tyto situace připravení, umí správně a včas reagovat a poskytnout dítěti potřebnou pomoc.
Většina alergických onemocnění začíná v dětství, proto je vysoce pravděpodobné, že ke zhoršení stavu nebo závažné reakci dojde i ve škole. Naše gymnázium je na takové situace řádně připraveno.

Co umíme a děláme:

  • umíme řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole při vyučování a s ním spojených aktivitách
  • aktivně vyhledáváme rizikové děti s alergií či astmatem
  • učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný
  • podporujeme dialog s rodiči alergických dětí
  • zvyšujeme odbornou kvalifikaci našich pedagogů a dalších pracovníků v problematice alergických onemocnění a astmatu
  • učitelé se podílejí na úpravách školního (i mimoškolního) prostředí, aby bylo vhodné i pro alergiky
  • rozšiřujeme nabídku projektů podpory zdraví

Napsat komentář